AOV Verzekering

Voor zelfstandig ondernemers is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV-verzekering, van levensbelang. Het gaat er niet alleen om of je met een gebroken been je werk al dan niet of gedeeltelijk kunt voortzetten, maar denk eens aan een beroerte of een slopende ziekte……… Dit type schadeverzekering is ook een specialiteit van Insuralis Verzekeringen.

Sinds 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod op Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat betekent dat de gebruikelijke provisie van 17,5 á 20 % voor de tussenpersonen is komen te vervallen. De verzekeraar biedt de polis nu aan tegen een (lagere) netto-premie. De tussenpersoon moet voor zijn eenmalige en doorlopende dienstverlening nu een overeenkomst met zijn cliënt afsluiten en een factuur sturen voor de dienstverlening en de nazorg in de periode na de totstandkoming van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

In feite ontstaan er bij het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering dus twee overeenkomsten:

  1. De overeenkomst van verzekering tussen verzekeringsnemer en de verzekeringsmaatschappij
  2. De opdrachtovereenkomst voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering tussen verzekeringsnemer en de tussenpersoon.

Hoewel deze laatste opdracht ook mondeling mag worden gegeven en de onder punt 2 genoemde overeenkomst ook mondeling tot stand komt, is het voor u en ons beter om de afspraken vast te leggen. Dat schept duidelijkheid.

In het dienstverleningsdocument dat Insuralis Verzekeringen gebruikt bij de advisering op het gebied van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is precies omschreven hoe het traject van advies tot en met de totstandkoming van de polis er uit ziet en wat daar voor moet worden gedaan. En ook is beschreven wat de fase na de totstandkoming van de polis, beheer en zorgplicht, omvat. Het document kunt u lezen en downloaden door op deze link te klikken.

De kosten van onze dienstverlening op het terrein van AOV verzekeringen zijn beduidend lager dan de gemiddeld te doen gebruikelijk is in de markt. Wij hanteren het uitgangspunt “Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet”.

Comments are closed.