Kosten dienstverlening

Wij werken zoveel het kan op provisiebasis. Dat betekent dat de verzekeraar waar uw polis in uw situatie het beste kan worden afgesloten, een percentage van de door u betaalde premie aan Insuralis Verzekeringen afdraagt voor de geleverde diensten en voor toekomstige diensten, zoals hulp bij schade. Dit percentage varieert, maar is doorgaans 15 á 20 %. Voor zorgverzekeringen is dit trouwens slechts 2 tot 3 %.

Er zijn echter ook bemiddelaars die netto premies aanbieden, zonder de provisie. Die bemiddelaars brengen u dan vaak een uurtarief in rekening of een vast bedrag per maand. Een soort abonnement. Maar er zijn ook tussenpersonen die naast de provisie ook een klein maandbedrag incasseren voor overheadkosten. Insuralis werkt op de traditionele manier, waarbij de verzekeraar provisie afdraagt en wij deze niet naast de premie rechtstreeks bij klanten in rekening brengen.

Er zijn echter ook verzekeringen waarbij door de overheid is bepaald dat de bemiddelaar geen provisie meer mag krijgen van de verzekeraar. De bemiddelaar moet, om transparant te zijn, zijn verdienste rechtstreeks bij de klant in rekening brengen. Een voorbeeld daarvan is de arbeids-ongeschiktheidsverekering. Daar krijgt de klant een factuur voor bijvoorbeeld de bemiddeling en daarna en klein bedrag per maand voor beheer en zorg. Meer daarover bij Arbeidsongeschiktheidverzekeringen.

Wilt u meer lezen over onze dienstverlening, raadpleegt u dan de dienstenwijzer. Het voeren van een dienstenwijzer is één van de verplichtingen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ons en onze collega’s oplegt.

Comments are closed.